LTH profilområde: Energiomställning – el och transport

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Det finns lösningar för att göra samhället oberoende av fossil energi. Men för att kunna tillämpa dem behövs tvärvetenskaplig forskning och samverkan inom områden som hållbara bränslen och termisk energi, systemstudier, samt elektrifiering och energilagring – där profilområdet har spetskunskap.

Mer om oss

Koordinator: Olof Samuelsson

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren