LTH profilområde: Teknik för hälsa

Enhetsprofil

Beskrivning

Profilområdets forskning bidrar till att förbättra människans hälsa och lösa utmaningar inom sjukvården. Detta görs genom att utveckla och tillhandahålla nya verktyg för diagnostik, behandlingar och hemvårdslösningar.

Mer om oss

Koordinatorer: Thomas Laurell och Frida Sandberg

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren