LTH:s profilområde: Nanovetenskap och halvledarteknologi

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Profilområdets världsledande expertis och infrastrukturer utforskar de unika möjligheter som nanovetenskapen och halvledarteknologin erbjuder. Syftet är att bidra till en ansvarsfull resursanvändning, smartare och effektivare energianvändning, framtida informationsteknik och bättre hälsa genom mer träffsäkra medicinska lösningar.

Mer om oss

Koordinatorer: Anders Mikkelsen och Maria Messing

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren