LTH profilområde: Nanovetenskap och halvledarteknologi

Enhetsprofil

Beskrivning

Profilområdets världsledande expertis och infrastrukturer utforskar de unika möjligheter som nanovetenskapen och halvledarteknologin erbjuder. Syftet är att bidra till en ansvarsfull resursanvändning, smartare och effektivare energianvändning, framtida informationsteknik och bättre hälsa genom mer träffsäkra medicinska lösningar.

Mer om oss

Koordinatorer: Anders Mikkelsen och Maria Messing

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren