LTH:s profilområde: Avancerade ljuskällor

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Genom att utveckla nya lasrar och fotonkällor samt skräddarsydda lösningar för tillämpad spektroskopi i olika miljöer, adresserar profilområdet samhällsutmaningar relaterade till klimatförändringar, miljöpåverkan och bekämpning av cancer och andra hot mot människors hälsa.

Mer om oss

Koordinatorer: Jörgen Larsson och Joakim Bood

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren