LTH profilområde: Avancerade ljuskällor

Enhetsprofil

Beskrivning

Genom att utveckla nya lasrar och fotonkällor samt skräddarsydda lösningar för tillämpad spektroskopi i olika miljöer, adresserar profilområdet samhällsutmaningar relaterade till klimatförändringar, miljöpåverkan och bekämpning av cancer och andra hot mot människors hälsa.

Mer om oss

Koordinatorer: Per Eng-Johnsson and Jörgen Larsson

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren