LTH profilområde: Energiomställningen

Enhetsprofil

Beskrivning

Det finns lösningar för att göra samhället oberoende av fossil energi. Men för att kunna tillämpa dem behövs tvärvetenskaplig forskning och samverkan inom områden som hållbara bränslen och termisk energi, systemstudier, samt elektrifiering och energilagring – där profilområdet har spetskunskap.

Mer om oss

Koordinator: Olof Samuelsson och Sara Blomberg

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren