Kommunikativt verksamhetsstöd

Enhetsprofil

Beskrivning

Avdelningen Kommunikativt verksamhetsstöd bidrar till utvecklingen av organisationens kommunikativa förmåga genom stöd till framför allt interna processer. Utveckling av den interna kommunikationen, kommunikationsrådgivning och produktion och samordning av internt riktat innehåll ska underlätta informationsflödet inom universitetet. De interna universitetsgemensamma kanalerna Medarbetarwebben/Staff Pages, LU-nytt och LUM ingår i avdelningens uppdrag. Avdelningen erbjuder även uthyrning och samordning av kommunikatörer för prioriterade universitetsgemensamma uppdrag. I avdelningens uppdrag ingår att förse sektionen och sektionschefen med stöd inom bland annat administration och samordning.