• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Mänskliga rättigheter i en polariserad värld

Profilområdet ska befästa och utveckla Lunds universitets ställning som ett unikt nav för tvärvetenskaplig forskning och utbildning om mänskliga rättigheter. Området tar upp globala utmaningar som rör växande ojämlikheter mellan fattiga och rika, flykt- och migrationsrörelser, ohälsa, klimatkrisen, konflikter och ny teknik.

Genom att samla flera forskningsdiscipliner kan profilområdet främja mänskliga rättigheter som effektiva verktyg för rättvisa, och samtidigt stärka demokratin som idag hotas av auktoritärism, våld och ojämlikhet.

Mänskliga rättigheter i en polariserad värld är ett av fem profilområden vid Lunds universitet.

Mer om oss

Koordinator:
Lena Halldenius
Professor

Mer om vår forskning

Lunds universitet har en lång tradition av forskning inom fältet mänskliga rättigheter. Nedan finns en länk till forskning inom ämnet, även innan Profilområdet Mänskliga rättigheter skapades i januari 2023.

Sökning på mänskliga rättigheter i Forskningsportalen

Forskningsoutput om mänskliga rättigheter i Forskningsportalen

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där LU profilområde: Mänskliga rättigheter är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.