• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Expertis och forskningsinfrastruktur tillgänglig vid Lunds Lasercentrum (LLC), NanoLund och MAX IV möjliggör kunskap om ljusinducerade processer och funktionaliteter i material som tidigare har varit omöjliga för forskare att studera.

Inom profilområdet utnyttjas de senaste framstegen inom grundläggande forskning för att mäta och kontrollera ljus och material. Detta kommer att avsevärt förbättra vår förståelse för naturen och möjliggöra ny teknologisk utveckling som tar itu med de globala utmaningarna inom hälsa, energi och miljö.

Ljus och material är ett av fem profilområden vid Lunds universitet.

Mer om oss

Koordinator
Tönu Pullerits

Administrativkoordinator
Mirja Carlsson Möller

Mer om vår forskning

Lunds universitet har en lång tradition av forskning inom fältet ljus och material. Nedan finns en länk till forskning inom ämnet, även innan Profilområdet Ljus och Material skapades i januari 2023.

Sökning på Ljus och material i Forskningsportalen

Forskningsoutput om Ljus och material i Forskningsportalen

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där LU profilområde: Ljus och material är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.