• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Profilområdet utökar vår förståelse för naturliga och artificiella systems beteendemönster och tar fram nya artificiella kognitiva förmågor för programvaror och maskiner. Kognition handlar om hur människan, djur och maskiner uppfattar, tar emot, bearbetar, lagrar, plockar fram och delar information.

Profilområdet ska öka kunskapen om komplexa konsekvenser av kollektivt beteende hos naturliga och artificiella enheter. Profilområdet ska också försöka hitta lösningar på utmaningar kopplade till den storskaliga automatiseringen av samhället.

Naturlig och artificiell kognition är ett av fem profilområden vid Lunds universitet.

Mer om oss

Koordinator
Kalle Åström
Professor i matematik

Ställföreträdande koordinator
Marianne Gullberg
Professor i psykolingvistik

Mer om vår forskning

Lunds universitet har en lång tradition av forskning inom fältet naturlig och artificiell kognition. Nedan finns en länk till forskning inom ämnet, även innan Profilområdet Naturlig och artificiell kognition skapades i januari 2023.

Generell sökning på Naturlig och artificiell kognition i Forskningsportalen

Forskningsoutput på temat Naturlig och artificiell kognition i Forskningsportalen

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där LU profilområde: Naturlig och artificiell kognition är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.