• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskare inom profilområdet fokuserar på ekosystembaserade sätt att hantera förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar, och hur de sammanflätade kriserna kan kopplas till hållbar samhällsutveckling.

För att de naturbaserade lösningarna ska kunna accepteras och implementeras och leda till sociala och politiska förändringar krävs också perspektiv som kan identifiera synergier, rättvisefrågor och tar hänsyn till historiska och nutida konflikter. Lösningarna ska gynna biologisk mångfald och dämpa klimatförändringar, samtidigt som de ska bidra till att människor och samhällen börjar leva mer klimatanpassat och inte överutnyttjar naturens resurser.

Naturbaserade framtidslösningar är ett av fem profilområden vid Lunds universitet.

Mer om oss

Koordinator
Henrik Smith
Professor

Forskningskoordinator
Cerina Wittbom

Mer om vår forskning

Lunds universitet har en lång tradition av forskning inom fältet biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimat. Nedan finns en länk till forskning inom ämnet, även innan Profilområdet Naturbaserade framtidslösningar skapades i januari 2023.

Generell sökning på biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimat i Forskningsportalen

Forskningsoutput på temat biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimat i Forskningsportalen

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där LU profilområde: Naturbaserade framtidslösningar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.