• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Profilområdet utvecklar tvärvetenskapliga och gränsöverskridande hälsofrämjande strategier och metoder för proaktivt åldrande. Området fokuserar särskilt på kognitiv och muskuloskeletal hälsa som förutsättningar för aktivitet och delaktighet. Profilområdet ska utveckla metoder för att tidigt identifiera individer och grupper i riskzonen för ohälsa eller annan utsatthet med hjälp av ekonomiska, sociala och biologiska markörer. Syftet är att identifiera och ta fram proaktiva insatser som bidrar till förbättrad hälsa och livskvalitet för kommande generationer av äldre.

Proaktivt åldrande är ett av fem profilområden vid Lunds universitet.

Mer om oss

Koordinator
Susanne Iwarsson
Professor

Mer om vår forskning

Lunds universitet har en lång tradition av forskning inom fältet proaktivt åldrande. Nedan finns en länk till forskning inom ämnet, även innan Profilområdet Proaktivt åldrande skapades i januari 2023.

Generell sökning på proaktivt åldrande och åldrandeforskning i Forskningsportalen

Forskningsoutput på temat proaktivt åldrande och åldrandeforskning i Forskningsportalen

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där LU profilområde: Proaktivt åldrande är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.