LUBIN Lab- Lunds laboratorium för neurokirurgisk hjärnskadeforskning

 • Besöksadress

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Traumatisk hjärnskada (THS) är en vanlig orsak till död och kvarstående handikapp och idag saknas effektiva behandlingar. Vår forskargrupp använder experimentella och kliniska tekniker att studera THS, från de allra svåraste skadorna till de mer milda skadorna som kan ses exempelvis efter hjärnskakning inom idrotten. Hjärnans egen förmåga till läkning är begränsad efter THS och ett viktig mål för gruppen är att försöka förbättra den. THS är också en riskfaktor för demenssjukdomar och fynd i hjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom, såsom ”klumpar”/plaque av beta-amyloid (Aß), ses också tidigt efter THS. Sambandet mellan THS, A?, och senare demensutveckling studeras av vår grupp. Den kanske viktigaste orsaken till kvarstående minnesproblem efter THS är att hjärnans ”nätverk” påverkats av skada på axoner (nervcellens långa utskott) efter THS. Axonala skador, och hur de samverkar med neuroinflammation, är ett viktigt focus för vår grupp där nya behandlingsmöjligheter utvärderas.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Neurologi
 • Kirurgi

Fria nyckelord

 • Hjärnskada
 • neurointensivvård
 • neurodegeneration
 • neuroinflammation
 • neurokirurgi,
 • hjärnskakning inom idrotten
 • skallskada
 • axon

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren