• Besöksadress

    Sverige

  • PostadressVisa på karta

    Lunds Universitet, Box 117

    221 00 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

LUCC samordnar cancerforskning vid Lunds universitet och startade upp under 2019. LUCCs ska ge stöd till universitetsledning, fakultetsledning och Region Skånes ledning till att fatta välinformerade och strategiska beslut som rör cancerområdet inom verksamheterna forskning, utbildning, innovation och samverkan. Uppdraget innebär att man ska samordna olika initiativ som berör cancerforskning och vara kontaktpunkt för såväl interna, som externa aktörer då man önskar samverka med cancerforskare, samt proaktivt agera för att stärka cancerområdet vid Lunds universitet i ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Forskning

Vid Lunds universitet bedriver vi flervetenskaplig forskning inom cancer i nära samarbete med sjukvården. Cancerforskningen vid Lunds universitet omfattar flera olika områden med allt från grundläggande forskning på laboratorium i provrör till kliniska studier på cancerpatienter i samarbete med sjukvården. Forskningsverksamhet bedrivs inom flera fakulteter på universitet och inom olika verksamheter inom sjukvården.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren