Enhetsprofil

Beskrivning

Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, LUCSUS, är en plattform för utbildning, forskning och samarbete i frågor som rör hållbar utveckling.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren