LUNARC - Centrum för Tekniska och Vetenskapliga Beräkningar vid Lunds Universitet

Enhetsprofil

Forskning

LUNARC, Centrum för Tekniska och Vetenskapliga Beräkningar vid Lunds universitet.

Beskrivning

LUNARC, Centrum för vetenskapliga och tekniska beräkningar inom Lunds Universitet LUNARC tillhandahåller resurser och expertkompetens inom områdena högpresterande beräkning, lagring och visualisering för Svensk akademisk forskning. Centrat tillhör SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing) och är ett av sex superdatorcentrum i Sverige. Utöver drift av datorsystemen har LUNARC en projektverksamhet som bedriver utvecklingsprojekt tillsammans med forskargrupper primärt inom Lunds Universitet. Centrat har även utbildning på doktorand och postdoc nivå inom ovan nämnda områden. Resurserna är fria att använda för Svenska akademiska forskare.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren