Lund Arthritis Research Group (LARG)

Enhetsprofil

• Meliha C Kapetanovic (gruppledare) huvudforskningslinje är att studera olika aspekter av vaccination vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Andra forskningsområden är remission vid reumatoid artrit och gikt. Doktorander Jon Einarsson, Johanna Nagel and Per Nived är involverade i dessa projekt. • Elisabet Lindqvist Johan K Wallman, Tor Olofsson och Elisabet Mogard (doktorand) ansvarar för SPARTAKUS, en tvärsnittsstudie om komorbiditeter vid spondylartrit. Elisabet studerar vidare olika utfall vid långtidsuppföljning av patienter med reumatoid artrit med debut mellan 1985-90 (TRA kohort), medan Johan och Tor även fokuserar på hälsoekonomi, inklusive inverkan av biologiska läkemedel på sjukvårdskonsumtion och arbetsförmåga. • Anders Gülfe studerar olika utfallsmått vid biologisk behandling av artrit inklusive respons kriterier, sjukdomsaktivitetsmått och livskvalitet • Sofia Hagel (fysioterapeut) studerar fysisk aktivitet vid kronisk artrit.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren