Enheten för klinisk forskning om utagerande beteenden och utvecklingsrelaterad psykopatologi

Enhetsprofil

Forskning

Vår grupp bedriver forskning med fokus på psykiatri, utveckling och aggressivt, antisocialt beteende i ett livsloppsperspektiv. Huvuddelen av våra projekt är kliniska och longitudinella och undersöker riskfaktorer för och utvecklingen av utagerande beteende samt psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar, neurokognitiva problem, somatiska sjukdomar, social utsatthet, problem i skolan och på arbetsmarknaden. Vi har nära samarbete med hälso- och sjukvården, kriminal- och ungdomsvården, socialtjänsten, skolan och polisen och flera projekt genomförs tillsammans med andra forskargrupper i Sverige och andra länder. LU-CRED deltar i grund- och vidareutbildning av studenter, kliniker och praktiker från hälso- och sjukvården och andra samverkande områden.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren