Lund OsteoArthritis Division - From molecule to clinical implementation

  • BesöksadressVisa på karta

    Skånes Universitetssjukhus

    221 84 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Artros är vår vanligaste ledsjukdom och kännetecknas av att brosket i leden successivt bryts ned i kombination med funktionsnedsättning samt rörelse- och belastningssmärta. Processen är långsam; brosknedbrytning pågår under flera år utan påtagliga symptom. Först långt fram i processen syns röntgenologiska förändringar. Enligt evidensbaserade riktlinjer är den primära behandlingen fysioterapi och information, gärna i form av s.k. artrosskola; dessvärre är dessa riktlinjer inte väl implementerade. Vårt övergripande mål med forskningsprojekten är att få en helhetsbild av artros. Med hjälp av prekliniska och kliniska studier avser vi att identifiera biologiska, strukturella och kliniska sjukdomsmarkörer i syfte att upptäcka personer med artros på ett tidigare stadium än vad som är möjligt i dagsläget liksom att fenotypa patienten för att ge individuell behandling. Vi kvalitetssäkrar artrosskolan samt utvecklar en digital behandlingsform med ett nyskapande och innovativt web-baserat program.

Forskning

Artros är vår vanligaste ledsjukdom och kännetecknas av att brosket i leden successivt bryts ned i kombination med funktionsnedsättning samt rörelse- och belastningssmärta. Processen är långsam; brosknedbrytning pågår under flera år utan påtagliga symptom. Först långt fram i processen syns röntgenologiska förändringar. Enligt evidensbaserade riktlinjer är den primära behandlingen fysioterapi och information, gärna i form av s.k. artrosskola; dessvärre är dessa riktlinjer inte väl implementerade. Vårt övergripande mål med forskningsprojekten är att få en helhetsbild av artros. Med hjälp av prekliniska och kliniska studier avser vi att identifiera biologiska, strukturella och kliniska sjukdomsmarkörer i syfte att upptäcka personer med artros på ett tidigare stadium än vad som är möjligt i dagsläget liksom att fenotypa patienten för att ge individuell behandling. Vi kvalitetssäkrar artrosskolan samt utvecklar en digital behandlingsform med ett nyskapande och innovativt web-baserat program.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren