Lund OsteoArthritis Division - Höftsjukdomar från vaggan till protesen

  • Telefon+4640332440

Enhetsprofil

Forskning

Vår grupp studerar olika höftsjukdomar med debut i barndomen och deras association med framtida höftbesvär och artros. 1) Höftdysplasi är en omogenhet i höftleden som innefattar patientgrupper från nyfödda till vuxna. 2) Femuroacetabulärt impingement (FAI) är en anatomisk avvikelse i höftleden. 3) Fysiolys, är en glidning i höftkulans tillväxtzon hos tonåringar som oftast är: a. kronisk eller stabil, men i 5-10% av fallen sker den b. akut och är då även instabil vilket ger risk för skadad blodcirkulation till höftkulan.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren