Lund OsteoArthritis Division - Joint injury research group

  • Telefon+4646770803

Enhetsprofil

Forskning

Vårt fokus är forskning på ledskada, huvudsakligen i knäleden. Risken att drabbas är störst inom idrotten och den allvarligaste knäskadan är en korsbandsskada. I det korta perspektivet medför dessa skador smärta, svullnad, instabilitet samt nedsatt förmåga till fysisk aktivitet. Detta leder till försämrad livskvalitet. I det längre perspektivet ökar dessa skador kraftigt risken för artros (ledsvikt) men orsakerna till denna ökade risk är inte kända. Vår forskning är unik eftersom vi studerar konsekvenserna av traumatisk ledskada på både kort och lång sikt vilket innebär att vi är aktiva inom såväl idrottsmedicin som traditionell ortopedi och reumatologi. Vi använder oss av patientens egen upplevelse av sin skada men också av avancerad magnetkamera analys, röntgen samt laboratorieforskning. Genom att koppla molekylära förändringar i kroppsvätskor till små strukturella förändringar i brosk och ben försöker vi finna fysiska och kemiska förklaringar till symptom och sjukdomsförlopp.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren