Lund OsteoArthritis Division - Nedbrytning av ledbrosk: en biologisk process som leder till artros

  • Telefon+46462220762
  • Besöksadress

    Universitetssjukhuset

    221 84 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Artros, vår vanligaste ledsjukdom, orsakar smärta och funktionsnedsättning och drabbar främst knä, höft och fingerleder. Dagens behandling är fokuserad på smärtlindring, sjukgymnastik och eventuell ledersättning. Vid ledskada och artros bryts broskproteiner ner, och ledskador är en riskfaktor för artros, men mekanismerna som leder fram till artros är till stor del okända. Vi studerar de molekylära och strukturella förändringar som uppstår vid knäskador och artros och kopplar dessa till patientsymptom. Vi använder ledskademodeller för broskodling, blod-, urin- och ledvätskeprov från patientkohorter för att med immunologiska metoder och masspektrometri mäta proteinfragment. Magnetkameraundersökning (MR) används för att mäta struktur och volym av ledvävnader. Genom patientutvärderingsformulär erhålls kliniska data om symptom, smärta och livskvalitet. Molekylära markörer jämförs slutligen med MR analyser och kliniska data.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren