Forskargruppen för systemisk skleros, Lund

  • Besöksadress

    Universitetssjukhuset

    22184 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Systemisk skleros, SSc, är en ovanlig reumatologisk sjukdom där immunologisk aktivering leder till kärlskada och fibros i hud och inre organ. Hälften av patienterna avlider av komplikationer från hjärta eller lungor, ofta fibros i lungor eller pulmonell arteriell hypertension (PAH). Projekten rör kartläggning av tidiga mekanismer kring patogenes och biomarkörer för tidig diagnos och monitorering av sjukdom och behandling.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren