Forskargruppen för systemisk skleros, Lund

Enhetsprofil

Forskning

Systemisk skleros, SSc, är en ovanlig reumatologisk sjukdom där immunologisk aktivering leder till kärlskada och fibros i hud och inre organ. Hälften av patienterna avlider av komplikationer från hjärta eller lungor, ofta fibros i lungor eller pulmonell arteriell hypertension (PAH). Projekten rör kartläggning av tidiga mekanismer kring patogenes och biomarkörer för tidig diagnos och monitorering av sjukdom och behandling.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren