Enhetsprofil

Beskrivning

Lunds skatteakademi består av de skatterättsforskare som verkar inom den gemensamma forsknings- och undervisningsmiljö i skatterätt som delas mellan Juridiska fakulteten och Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan, vid Lunds universitet. Syftet är att uppnå och bibehålla starka forskningsmiljöer inom det skatterättsliga området inom universitetet och göra dem konkurrenskraftiga nationellt och internationellt. Ett led i detta, och samtidigt involvera omvärlden, är att bjuda in till diskussion kring aktuella skatterättsfrågor. Seminarierna, som hålls vid ett par-tre tillfällen varje termin, inleds med föredrag och avslutas med samkväm. Intresserade studenter erbjuds att delta. Skatteakademins seminarier utgör därmed en uppskattad mötesplats där privata och offentliga aktörer inom skatterätten träffas tillsammans med akademiker och studenter med inriktning mot skatterätt och offentlig ekonomi.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik
  • Ekonomi och näringsliv

Fria nyckelord

  • Skatterätt

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren