Lund University Bioimaging Center

Enhetsprofil

Beskrivning

Our mission is to establish a major trans-faculty bio-imaging center at Lund University (Lund University Bioimaging Center), combining knowledge in the fields of medical physics, preclinical and clinical medicine, chemistry, technology and applied mathematics in order to develop imaging methods for the advanced study of human morphology, cellular metabolism and physiological function in health and disease. Key applications lie within oncology and neuroscience.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren