Affärsrättsligt centrum vid Lunds Universitet, ACLU

  • BesöksadressVisa på karta

    Lilla Gråbrödersgatan 4

    22 222 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet, ACLU , bildades 2016 av förmögenhets- och affärsrättsligt verksamma forskare vid Lunds universitet. Avsikten med ACLU är att såväl samla som stärka de vitala och kraftfulla forskningsmiljöer på det affärsjuridiska området som finns inom Lunds universitet och göra dem såväl nationellt som internationellt konkurrenskraftiga. För en framgångsrik forskning inom det affärsjuridiska området är det nödvändigt med ett intensivt erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan universitetet och det praktiska rättslivet. ACLU har som en viktig målsättning att främja ett sådant utbyte. Verksamheten i ACLU är fokuserad på: att ta initiativet till och leda forskningsprojekt, att anordna föreläsningar, konferenser och seminarier samt att sträva efter att etablera samarbete med andra universitet, forskningsinstitutioner och andra organisationer, såväl nationellt som internationellt, med verksamhet inom det affärsjuridiska området. Medlemmarna verksamma i en eller flera ämnesgrupper inom

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren