• Besöksadress

  Helgonabacken 12

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 201

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Humanistlaboratoriet erbjuder forskare vid Lunds universitet fri tillgång till avancerade instrument och tillhörande metodologisk kompetens för att mäta mänskligt beteende, expertis kring datahantering, samt forskningsförberedande utbildning och användarstöd i en tvärdisciplinär och internationell miljö. I humanistlaboratoriet finns en bred uppsättning avancerade mätinstrument med relevant mjukvara; forskarkompetent personal med ansvar för specifik utrustning, relevant metod och forskningsförberedande utbildning; servrar för att hantera data kortsiktigt, datahanteringsexpertis; samt administrativt och tekniskt stöd.

Forskning

Forskningen i Humanistlaboratoriet riktar sig mot en rad olika områden och frågor som härrör från lingvistik, arkeologi, kognitiv vetenskap, teologi, kommunikationsstudier, kognitiv psykologi, semiotik och logopedi, för att bara nämna några.

Mer om oss

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren