Enhetsprofil

Beskrivning

Humanistlaboratoriet erbjuder forskare vid Lunds universitet fri tillgång till avancerade instrument och tillhörande metodologisk kompetens för att mäta mänskligt beteende, expertis kring datahantering, samt forskningsförberedande utbildning och användarstöd i en tvärdisciplinär och internationell miljö. I humanistlaboratoriet finns en bred uppsättning avancerade mätinstrument med relevant mjukvara; forskarkompetent personal med ansvar för specifik utrustning, relevant metod och forskningsförberedande utbildning; servrar för att hantera data kortsiktigt, datahanteringsexpertis; samt administrativt och tekniskt stöd.

Forskning

Forskningen i Humanistlaboratoriet riktar sig mot en rad olika områden och frågor som härrör från lingvistik, arkeologi, kognitiv vetenskap, teologi, kommunikationsstudier, kognitiv psykologi, semiotik och logopedi, för att bara nämna några.

Mer om oss

Se mer information om utrustning på Humanistlaboratoriet på infrastruktursidan i forskningsportalen

Mer information om laboratoriet finns på vår hemsida: https://www.humlab.lu.se/sv/utrustning/

Vill du boka rum/ utrustning/ konsultation? https://www.humlab.lu.se/sv/praktisk-information/

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren