• Besöksadress

  Sverige

Enhetsprofil

Mer om vår forskning

Samhället står inför stora globala utmaningar inom bland annat miljö och klimat, hållbar utveckling, sjukdomar, digitalisering och demografiska förändringar. Lunds universitets profilområden är en satsning för att bidra till att möta de utmaningar som mänskligheten står inför.

Läs mer om Lunds universitets profilområden nedan:

Ljus och material

Mänskliga rättigheter

Naturbaserade framtidslösningar

Naturlig och artificiell kognition

Proaktivt åldrande

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren