Lunginfektioner och immunitet

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Bakterier och virus kommer ner i lungorna med andningen och längs strupens väggar. Vi skyddas av vårt immunförsvar, men det finns situationer där de mikrobiella inkräktarna undgår immunförsvaret och orsakar lunginflammation — en betydande orsak till sjukdom och dödsfall i hela världen. Våra forskningsmål är tätt sammanflätade med behov i sjukvården: - Vad skiljer mikrober som orsakar allvarliga sjukdomar från arter som inte gör det? - Hur överlever bakterier inuti lungorna, trots den speciella miljön och utmaningarna från immunsystemet? - Kan det immunologiska svaret som utlöses av bakterier mätas, och kan vi använda det i diagnostiken eller som en indikator på en sjukdoms allvarlighetsgrad? - Vad påverkar hur mikrober kan upptäckas i prov från luftvägarna? - Vilka mikrober i dessa orsakar sjukdom och vilka tillhör normalfloran? Med olika mikrobiologiska metoder och -omicsanalyser, avslöjar vi mikroskopiska hemligheter i lungorna med betydelse för hälsa och sjukdom.