Hudcancerforskning vid Lunds universitet

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

De specifika målen för vår forskning är att identifiera riskfaktorer och prognostiska faktorer förknippade med vissa diagnoser av hudcancer, som malignt melanom, basalcellscancer och skivepitelcancer i huden. Vi strävar också efter att identifiera faktorer som kan optimera vården för patienter med en hudcancerdiagnos, både före diagnosen och efter diagnosen. Vi samarbetar med forskningsenheter som utför avbildning, genomik, proteomik och konventionell histopatologi. Inom BioMEL-projektet samarbetar vi med LUCC (Lund University Cancer Center) och många av de kliniska kirurgiska enheter som utför metastaskirurgi och onklogisk behandling för spridda maligna melanom. Med vår biomarkörforskning hoppas vi kunna bidra till att man i framtiden kan förutspå biologisk aggressivitet, metastaseringspotential och behandlingsrespons i en specifik tumör redan vid diagnos.

Beskrivning

Hudcancer, inklusive malignt melanom, keratinocytcancer (tidigare icke-melanomhudcancer) och också mer sällsynta hudcancerdiagnoser ökar snabbt i de flesta ljushyade populationer. En hudcancerdiagnos ger inte bara inverkan på hälsoekonomiska mätvärden utan också främst på individens livskvalitet. I vår forskargrupp fokuserar vi på kliniskt baserad och registerbaserad hudcancerforskning men även till stor del på translationell hudcancerforskning. Vår forskning sträcker sig från diagnostiska metoder, dermato-onkologisk kirurgi, avbildning och artificiell intelligens inom tumördermatologin till prognostiska biomarkörer.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren