• BesöksadressVisa på karta

  BMC B12 Sölvegatan 17, Lund

  221 84 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/ewa-sitnicka-quinn(e833d81c-751c-4f6f-bee9-5e570e7ad9e4).html">Ewa Sitnicka Quinn är forskargruppsledare för forskargruppen

Forskning

Vårt immunsystem består av myeloida och lymfoida celler som tillsammans skyddar kroppen från bakterier, parasiter, svampar, virus och tumörer. Natural killer-celler är lymfocyter som spelar en viktig roll i just förebyggandet av cancer och reglering av immunförsvaret. Ytterst är det de hematopoetiska stamcellerna som är ansvariga för produktionen av alla celler i immunsystemet vilket sker i olika utvecklingssteg. Vår forskargrupp strävar efter att karakterisera de olika stadierna och regulatoriska vägarna som styr utvecklingen av lymfoida celler i människa och mus. Dessa kunskaper kan leda till en bättre förståelse av hematopoetiska sjukdomar som immunbrist och leukemi.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cancer och onkologi
 • Klinisk laboratoriemedicin

Fria nyckelord

 • hematopoiesis
 • immunbrister,
 • NK-celler
 • lymfocyter
 • immunsystem

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren