• Telefon+4646173456

Enhetsprofil

Forskning

Både Malaria och Babesia är parasiter som finns inuti röda blodkroppar. Malaria sprids med myggor medan Babesia sprids med fästingar. Vi vill ta reda på hur parasiterna tar sig in i röda blodkroppar för att kunna hitta bättre läkemedel, men också för att förstå hur immunitet mot dessa sjukdomar uppstår. För Malaria har vi visat att vissa antikroppar kan vara funktionella och binda med hög affinitet till sina mål-antigen och de kan dessutom stoppa invasion av nya röda blodkroppar, medan andra antikroppar inte alls är lika effektiva. Vi har också tagit fram en ny metod för att mäta Plasmodium falciparum-specifika atypiska minnes-B-celler och visat att dessa är vanliga i malaria-endemiska områden. För Babesia har vi nyligen visat i en studie med patienter från Skåne, att nästan en femtedel av de som haft Borrelia också haft Babesia. Nu pågår en större studie, där vi vill ta reda på om man borde screena donerat blod för Babesia, eftersom det också kan spridas med blodtransfusion.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Infektionsmedicin
  • Klinisk laboratoriemedicin

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren