Enhetsprofil

Forskning

Vid Musikhögskolan i Malmö består forskningsmiljön av verksamma forskare och doktorander inom två forskningsämnen; konstnärlig forskning i musik och musikpedagogisk forskning. Konstnärlig forskning i musik studerar komplexiteten i samtida konstnärligt utövande. Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inklusive de ramar, traditioner och villkor som styr situationer där musik utgör de olika lärprocessernas innehåll.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren