• Besöksadress

  Ystadvägen 25

  Malmö

  Sverige

 • Postadress

  Box 8203

  200 41 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Vid Musikhögskolan i Malmö består forskningsmiljön av verksamma forskare och doktorander inom två forskningsämnen; konstnärlig forskning i musik och musikpedagogisk forskning. Konstnärlig forskning i musik studerar komplexiteten i samtida konstnärligt utövande. Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inklusive de ramar, traditioner och villkor som styr situationer där musik utgör de olika lärprocessernas innehåll.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren