Enhetsprofil

Beskrivning

Konsthögskolan i Malmö erbjuder fullt utrustade lokaler med verkstäder för olika konstnärliga tekniker, mitt i centrala Malmö. Alla studenter har redan från år 1 en egen ateljé. Studenterna får utforma sin egen individuella studiegång genom att välja ur det breda utbudet av kurser som skolan erbjuder inom teknik, gestaltning och teori. Kurserna leds av internationella konstnärer som även fungerar som individuella handledare för de studerande. Utbytet mellan studenter och lärare från andra akademier runt om i världen är en viktig del av skolans profil. Den internationella profilen, som är viktigt för Konsthögskolan i Malmö, accentueras av närheten till Danmark och kontinenten. Utbildningen vid Konsthögskolan i Malmö gynnas även av det aktiva konstklimatet i regionen med sina konstgallerier, konstmuseer och andra institutioner.

Forskning

Den fyraåriga forskarutbildningen vid Konsthögskolan i Malmö är den första i sitt slag i Sverige. Utbildningen utgår från konstnärlig teori och praktik. Det reflekterande och teoretiskt innehållet i utbildningen är inte ett mål i sig självt utan ett medel till konstnärlig utveckling och tyngdpunkten för studierna ligger på självständigt konstnärligt utvecklingsarbete. Utbildningen syftar till att ge doktoranden möjlighet att utveckla kunskap om speciella konstnärliga frågeställningar och förmåga att kommunicera detta utåt, att uppnå en fördjupad konstnärlig mognad och medvetenhet i den egna konstnärliga verksamheten samt att få fördjupad förmåga att verka i kulturlivet i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren