Konstnärliga fakulteten i Malmö

Enhetsprofil

Forskning

Konstnärliga fakulteten bedriver forskning vid Inter Arts Center samt de tre institutionerna, med inriktning konst, teater och musik. Här bedrivs forskning inom ämnet fri konst, teater, musik och musikpedagogik. Forskningen kännetecknas av olika former av kunskap och influeras av många olika områden. Fakulteten samarbetar även med andra konstnärliga lärosäten i landet kring forskarutbildning för doktorander. Att kommunicera konstnärlig forskning kräver speciella strategier och metoder, som kan skilja sig mellan olika konstformer. Konstnärlig forskning kan till exempel präglas av kunskap som uppstår och utvecklas i kreativa interaktioner och den reflekterande aspekten av arbetet kan utgöra en integrerad del av den konstnärliga praktiken. Den konstnärliga fakulteten har genom sin konstnärliga bredd etablerat sig som en av de internationellt sett ledande forskningsinstitutionerna inom det konstnärliga och musikpedagogiska området.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren