Teaterhögskolan i Malmö

Enhetsprofil

Beskrivning

I över femtio år har Teaterhögskolan i Malmö utbildat skådespelare som verkat på svenska och internationella scener, i film, radio och tv. Skolan har ett gediget rykte som en av Nordens ledande teaterutbildningar med ett tydligt metodiskt förhållningssätt, en medveten pedagogisk progression och en konsekvent syn på teaterns kunskapskärna som handlingsbaserad. Teaterhögskolan har funnits i Malmö, sedan 2007. Teaterhögskolan erbjuder en kandidatutbildning i dramatiskt och sceniskt författande, en master- och doktorandutbildning i teater, konstnärlig forskning samt kurser i teaterns teori och praktik. På skolan finns en fullt utrustad scen där publika föreställningar kopplade till utbildningarna visas. Teaterhögskolan samverkar med teatrar, scener, teatergrupper, scenkonstutbildningar, folkhögskolor, teatergymnasier, inom och utanför Lunds universitet.

Forskning

Teater som forskningsområde utgår från det scenkonstnärliga arbetet och ämnesspecifika kunskaper. Ämnet erbjuder möjligheter för konstnärligt verksamma inom teaterområdet att reflektera över det egna konstnärliga utövandet. Genom att utveckla nya kunskaper, förståelse och färdigheter på det scenkonstnärliga området, och sätta dem i relation till kritiska och teoretiska perspektiv, avser konstnärlig forskning i teater att både gynna scenkonstnärligt arbete och den scenkonstnärliga lärprocessen. Den konstnärliga forskningen kan använda sig av teorier och metoder från ett brett spektrum av konstnärliga och vetenskapliga verksamheter. Tyngdpunkten i forskarutbildningen ligger i ett konstnärligt arbete som utvecklas genom reflektion, dokumentation och såväl fördjupning i det egna fältet som anknytning till andra relevanta kunskapsområden.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren