• BesöksadressVisa på karta

    Scheelevägen 15 B (Ideon Science park, Alfa 1)

    22363 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Marknadsföring kan definieras som en aktivitet, enhet eller process som skapar, kommunicerar, levererar erbjudanden och värde för kunder, klienter, partners, andra intressenter och samhället som helhet. Vår forskning såväl som undervisning inom marknadsföring kopplar till samtliga aspekter av marknadsföring enligt ovan men med fokus på varumärken, konsumtion, detaljhandel och internationalisering. Styrkan med marknadsföringsgruppen ligger i vår förmåga att behandla ovanstående områden från flera perspektiv. Vi lägger lika stor fokus på forskning som undervisning, kulturella såväl som ledningsperspektiv, konsument såväl som professionella marknader, kvalitativ såväl som kvantitativ metod samt akademiska såväl som praktiska intressen. Utifrån samtliga aspekter lägger vi just nu lika stor fokus på hållbarhets- som digitaliseringsfrågor.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren