Enhetsprofil

Masspektrometri är ett viktigt verktyg inom experimentell medicinsk forskning både på grundforskningsnivå och för kliniska frågeställningar. Högupplösande instrument används för identifikation, kvantifiering, bestäming av modifieringar av proteiner samt distrubition av läkemedelssubstanser i vävnad. För mer information, se våra underenheter och våra projekt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Proteomik
  • biologisk masspektrometri

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren