• Besöksadress

  Ole Römers väg 1

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 118

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Ämnet materialteknik är riktat mot materialvetenskaplig teori och metodik samt materialtekniska processer av betydelse i verkstadsindustri. Forskningen inom avdelningen är fn inriktad mot materialteknik av betydelse vid extrema mekaniska eller termiska belastningar, t ex i gasturbiner, motorer eller flygplan. Forskningsproblemen formuleras utifrån industriella förhållanden. Problemen bearbetas genom utnyttjande av materialvetenskaplig metodik och teori med sikte på fungerande materialtekniska lösningar.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren