• BesöksadressVisa på karta

  Centre for Mathematical Sciences, Sölvegatan 18

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

The Mathematical Imaging Group is a research group within the Centre for Mathematical Sciences. We are developing new mathematical methods for problems arising in imaging and computer vision. In terms of mathematical tools, we are currently focused on optimization methods, polynomial equations, inverse problems, large scale computing and graph theory. We address problems in geometric computer vision, medical image analysis, cognition and image analysis. We are frequently collaborating with academic partners, industry and society at large.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Datorseende och robotik (autonoma system)
 • Medicinsk bildbehandling
 • Radiologi och bildbehandling
 • Geometri

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Best Student Paper (ICCV21)

  Lindenberger, Philipp (Mottagare), Sarlin, Paul-Edouard (Mottagare), Larsson, Viktor (Mottagare) & Pollefeys, Marc (Mottagare), 2021

  Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

 • Best Paper Award (ACCV18)

  Pritts, James (Mottagare), Kukelova, Zuzana (Mottagare), Larsson, Viktor (Mottagare) & Chum, Ondrej (Mottagare), 2018

  Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)

  Fil