MAX IV-laboratoriet

 • Besöksadress

  Fotongatan 2

  224 84 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 118

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Synkrotronljusforskningen är inriktad mot fotoelektronspektroskopi, på atomer, molekyler och fasta ämnen, på tidsupplöst spektroskopi för makromolekyler, mikroskopi/litografi/röntgenspektroskopi, atomspektroskopi, undulatorspektroskopi. Forskningen med energirika elektroner är inriktad mot kärnfotofysik och framställning av radioaktiva nuklider. Acceleratorfysikforskningen är inriktad mot elektronacceleratorer, lagringsringar, pulssträckare, mikrotroner och magnetiska insättningselement för generering av synkrotronljus.

Beskrivning

www.maxiv.lu.se Org. Nr. 202 100 3211

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren