• Besöksadress

  Ole Römers väg 1

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 118

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Forskningen behandlar teoretiska och tillämpade problemställningar inom kontinuumsmekaniken med speciell inriktning mot: dynamisk instabilitet för deformerbara kroppar, parallella finita elementmetoder för elasto-plasticitet, multilevel metoder, modeller för granulära material och kompateringsprocesser. Även behandlas kontinuumsmekaniska modeller för termomekaniska system och förbränning samt generella balansekvationer och dissipation i inhomogena och defekta material.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren