• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Infektionsmedicin

Fria nyckelord

  • Tuberkulos
  • Bacille Calmette-Guérin

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande