Enhetsprofil

Beskrivning

I denna grupp ingår kliniska forskare inom främst områdena lymfom, sarkom och endokrina tumörer. Vår forskning är inriktad på kliniska prövningar, men även registerforskning, tumörbiologi och radiobiologi.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren