• Besöksadress

  Sölvegatan 19, BMC C13

  221 84 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Apolipoprotein A-I i HDL Apolipoprotein A-I ingår i högdensitets-lipoprotein (HDL) som transporterar kolesterol och andra lipider i kroppen. Sällsynta varianter av apoA-I aggregerar som amyloider, vilket leder till organdysfunktion. Struktur-funktionsförhållandet hos fungerande apoA-I och hos amyloidogena apoA-I-varianter undersöks. HDL korrelerar också med förbättrad glukosmetabolism i diabetes. Ny kunskap om HDL kan därför vara ledande i sökandet efter nya innovativa peptidläkemedel för att förebygga och behandla diabetes och ateroskleros. Zinktransportör ZnT8 i diabetes ZnT8-transportören transporterar zink-joner in i insulingranuler som finns i pankreatiska beta-celler för lagring av insulin-zink kristaller. ZnT8-polymorfism är kopplad till risk för diabetes och utgör ett potentiellt mål för diabetes-behandling. Analyser av variant-specifik proteinstruktur och -funktion, samt cellulär organisation och funktionalitet, utförs för att förstå ZnT8s roll i diabetes.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cell- och molekylärbiologi
 • Fysiologi
 • Farmaceutisk vetenskap
 • Endokrinologi och diabetes
 • Kardiologi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren