• BesöksadressVisa på karta

  Carl-Bertil Laurells gata 9, plan 4

  20502 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Carl-Bertil Laurells gata 9

  20502 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Medicinsk strålningsfysik är ett tvärvetenskapligt ämne där man studerar, vidareutvecklar och tar fram nya tillämpningar av joniserande och icke-joniserande strålning och radioaktiva spårsubstanser för bästa möjliga användning inom hälso- och sjukvård och medicinsk forskning. Området har viktiga tillämpningar inom strålbehandling vid cancer samt när det gäller strålningsdiagnostik med hjälp av röntgen, datortomografi, nuklearmedicin och magnetkamera MRI. Området är också centralt när det gäller att skydda människor och omgivande miljö mot skadliga effekter av strålning och radioaktivitet. Centrala kunskapsområden är strålningens växelverkan, dess detektion, dosimetri och biologiska effekter. Vår forskning är dels inriktad på utveckling av nya metoder för diagnostik och behandling med strålning, dels på kliniska tillämpningar av dessa metoder. Vi forskar även kring strålskydd för patienter, personal och allmänhet samt när det gäller beredskap mot svåra strålningsolyckor.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Radiologi och bildbehandling
 • Cancer och onkologi
 • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fria nyckelord

 • Radioaktivitet
 • MRI
 • tomografi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren