Psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet

  • Telefon+46462221801

Enhetsprofil

Beskrivning

Med vår forskning vill vi förstå och främja människors psykiska hälsa, aktivitet och delaktighet och bidra till att människor kan leva ett så meningsfullt liv som möjligt och delta i samhället trots psykisk ohälsa. Att utveckla, utvärdera och implementera återhämtningsinriktade insatser som ger stöd i olika livssituationer och miljöer är därför centralt. Vi vänder oss till olika målgrupper såsom unga med avbruten skolgång, personer med komplexa vårdbehov, de som bor i särskilt boende och är isolerade, de som inte hittar tillbaka till en meningsfull vardag, arbete och ett socialt liv efter insjuknandet, samt nyanlända personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi utvecklar vår forskning i samarbete med brukare och professionella som arbetar med vård och stöd.

Forskning

Vår forskargrupp är tvärprofessionell och multidisciplinär och representerar hälsovetenskap, psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, arbetsterapi, omvårdnad, e-hälsa samt folkhälsa. Gruppen är del av CEPI (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser). Några exempel på våra projekt är Peer Support, Supported Employment, Supported Education, Sensory Modulation, Activity In My Home AIMH), mWorks-A digital return-to-work tool, Take Away, Balance in Everyday Life (BEL), Flexible Assertive Community Treatment (FACT), Ups & Downs in Mental Health, Mental Health Literacy in Primary Care, Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT), Support to Employers About Mental health (SEAM) etcetera.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetsterapi
  • Psykiatri

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren