Enhetsprofil

Beskrivning

MERGE (ModElling the Regional and Global Earth system) står för modellering av jordens klimatsystem, med fokus på vegetation och terrestra ekosystem. Målet för den nationella strategiska plattformen är att öka kunskapen om klimatet med speciellt fokus på hur atmosfär, markyta, vegetation och ekosystem samverkar. Verksamheten omfattar avancerad forskning, disciplinär och tvärvetenskaplig forskarutbildning samt dialog med samhället om kunskap och kunskapsbehov. MERGE är en samverkan mellan flera institutioner vid Lunds universitet, Göteborgs universitet samt institutioner vid Chalmers och Kungliga tekniska högskolan, Linnéuniversitetet och SMHI.

Forskning

För mer information, vänligen besök Research | MERGE (lu.se).

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren