Enhetsprofil

Beskrivning

MERGE (ModElling the Regional and Global Earth system) står för modellering av jordens klimatsystem, med fokus på vegetation och terrestra ekosystem. Målet för den nationella strategiska plattformen är att öka kunskapen om klimatet med speciellt fokus på hur atmosfär, markyta, vegetation och ekosystem samverkar. Verksamheten omfattar avancerad forskning, disciplinär och tvärvetenskaplig forskarutbildning samt dialog med samhället om kunskap och kunskapsbehov. MERGE är en samverkan mellan flera institutioner vid Lunds universitet, Göteborgs universitet samt institutioner vid Chalmers och Kungliga tekniska högskolan, Linnéuniversitetet och SMHI.

Forskning

För mer information, vänligen besök Research | MERGE (lu.se).

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren