Enhetsprofil

Beskrivning

Laboratoriet för metabola störningar och leversjukdomar leds av Philipp Kaldis, som är professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper och vice koordinator för Lunds universitets Diabetescentrum (LUDC). Nya data tyder på att upp till 30% av befolkningen lider av leversjukdomar inklusive icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD), som kan vidareutvecklas till icke-alkoholorsakad steatohepatit (NASH), hepatocellulärt karcinom (HCC). Mitt laboratorium fokuserar på levern, leverregenerering, levercancer och metabolism. Vi studerar förändringar i ämnesomsättningen, särskilt i samband med NAFLD och diabetes. Vi använder cellbiologi, genetik, metabolomik, lipidomik och genomik för att fastställa mekanismerna som orsakar dessa sjukdomar. Dessa stora dataset tillåter oss att identifiera vägar som är avreglerade. Stor tonvikt läggs på undersökningar av den mekaniska grunden för leversjukdom för att identifiera nya terapeutiska mål såväl som biomarkörer.

Mer om vår forskning

Our publications

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren