• Besöksadress

    Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Metalund är en centrumbildning som vill vara till nytta för det omgivande samhället i arbetsmiljöfrågor, samt bidra till utvecklingen av en innovativ och tvärvetenskaplig forskning, utbildning och kunskapsförmedling. Centrumbildningen ligger vid Lunds Tekniska Högskola med en verksamhet som omfattar tre fakulteter vid Lunds universitet och en enhet inom specialistsjukvården i Region Skåne – Samhällsvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten, Tekniska fakulteten vid Lunds universitet samt Arbets- och miljömedicin Syd, Region Skåne.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren