Enhetsprofil

Beskrivning

Metalund är en centrumbildning som vill vara till nytta för det omgivande samhället i arbetsmiljöfrågor, samt bidra till utvecklingen av en innovativ och tvärvetenskaplig forskning, utbildning och kunskapsförmedling. Centrumbildningen ligger vid Lunds Tekniska Högskola med en verksamhet som omfattar tre fakulteter vid Lunds universitet och en enhet inom specialistsjukvården i Region Skåne – Samhällsvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten, Tekniska fakulteten vid Lunds universitet samt Arbets- och miljömedicin Syd, Region Skåne.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren